Konst – Ingemar Nygren

Unika konstverk av Ingemar Nygren. Läs mer om konstnären HÄR.

”Hans återgivning är precis, se t.ex. hur han bestämmer årstiderna med ljuset som faller in genom fönstret. Sin kolorism förenar han med en tydlig teckning, rummen öppnar sig i bildytan och varje detalj bevarar sin särprägel i helheten” Olle Granath DN 1976

”Hans koloristiska känslighet är verklig och förstummas aldrig. Det finns en slags realistisk klassisism som grund, men färgen är fyllig och klar, luftig och förtätad.” Ingvil Stille EK 1976

”Färgen är suveränt inprickad mättad med ljus, atmosfär, väderlek” Douglas Feuk AB 1976

”Nygren är en utpräglad empiriker som ser med sina ögon utan förutfattade meningar. Han tittar, kunde man säga, mycket mer än han känner och tänker och det leder inte sällan också till överraskande och mångtydiga resultat. Fast det är en mångtydighet utan symboliska övertoner, den är konkret och faktisk.” Folke Edwards DN 1979

”I denna tilltro till ögonblickets överrumplande tydlighet är han en sann vitalist. Det är just i de snabba glimtarna av intensiv närvaro som tillvaron manifesterar sig som liv” Bengt Olväng AB 1979

”Ingemar Nygren är en härlig kolorist som skickligt utnyttjar färgens egen kraft. Hans val av motiv har ofta sin upprinnelse i en händelse, en stämning eller ett minne. — Det finns liv och en ovanlig spänst i hans målningar, en kolorit med en förhöjd ton” Jörgen Klinthage Arbetet 1992

”Ingemar Nygren öppnar betraktarens ögon och sinnen för nya dimensioner och värden i den lilla alldagliga situationen. — Ingemar Nygren skapar stor konst av det lilla vi inte tänker på.”                    Bertil Lundgren NLT 1992